Ympäristösopimukset info 17.4.2024 webinaari

17.4.2024 klo 10 - 12:30

Aiheita:  Ympäristösopimuksista lisää lumoa ja vesienhoitoa. Helmi-kunnostus. Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus. Maastokatselmoinnit ja yksivuotiset toimenpiteet. Kosteikot. Ei-tuotannolliset investoinnit

Mukana on Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskusten sekä ProAgrian/MKN asiantuntijoita. Ilmoittaudu:    https://link.webropolsurveys.com/S/E5F08A9E18467D12

Osallistuminen

Etätapahtuma

Sijainti

Webinaari


Tietolinkki -hanke


Tietolinkki- edellä tiedossa hankkeen päätavoitteena on lisätä maatalous-, turkis ja hevosyrittäjien osaamista ja ammattitaitoa välittämällä ajankohtaisa yrittäjiä hyödyntävää tietoa. Tavoitteena on myös edistää uusien toimintamallien ja innovaatioiden käyttöönottoa ja elinkaariajattelua ja tuoda esille maaseudun uusia ansaintamahdollisuuksia sekä alkutuotannon elinkeinojen merkitystä, vastuullisuutta ja kestäviä toimintatapoja.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry, MTK Keski-Pohjanmaa ry, MTK Pohjois-Suomi ja Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry (PSTK). Hankkeen toiminta-aika 1.1.2020-30.11.2024. Hankkeen rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kautta.

Hankkeen nettisivuilta löydät tietoa tapahtumista