Myötätuulta tuottajalle 2

Tulevia tapahtumia

 

Oman työn johtaminen -koulutuspäivässä Kälviällä 13.12 kuullaan työnohjaajan luento sekä viljelijäkokemuksia työnohjauksesta. Lisäksi työpajoissa keskustellaan oman työn johtamisesta hyvinvoinnin, talouden ja tilatason näkökulmasta. Tervetuloa mukaan!

 https://www.lyyti.in/Oman_tyon_johtaminen

 


 

 

Myötätuulta tuottajalle 2 -hanke

 

MTK Keski-Pohjanmaan hallinnoima Maaseuturahaston rahoittama hyvinvointihanke MTK Keski-Pohjanmaan alueella 1.3.2020-31.12.2023.

  • Hankkeen tavoitteena on maatalousyrittäjien hyvinvoinnin edistäminen.
  • Hanke toimii yrittäjien apuna erilaisissa elämää kuormittavissa tilanteissa.
  • Hanke auttaa hakemaan melan ostopalvelusitoumusta.
  • Hanke järjestää hyvinvointitilaisuuksia mm. pienryhmätoimintaa.
  • Hanke pyrkii edistämään sidosryhmien yhteistyötä.
  • Maatalousyrittäjille ilmaista palvelua.

 

Yhteydenotot, keskustelut ja tapaamiset ehdottoman luottamuksellisia.

Yhteystiedot

MTK Keski-Pohjanmaan toimihenkilöt

Sidosryhmät tukemassa maatalousyrittäjien hyvinvointia

Myötätuulta Tuottajalle -hanke Facebookissa

Myötätuulta tuottajalle 2-hankesuunnitelma.pdf

SIDOSRYHMÄOPAS

SIDOSRYHMÄT VILJELIJÄN TUKENA

MTK Keski-Pohjanmaan alueelta tulee huolen ilmauksia viljelijöiden jaksamisesta, talousvaikeuksista, eristäytyneisyydestä sekä synkistä tulevaisuuskuvista. Samankaltainen tilanne on myös muualla Suomessa. Me sidosryhmien toimijat ja -verkostot olemme teistä huolissamme ja haluamme auttaa. Sidosryhmien kesken, kuten mm. meijerit, eläinlääkärit, neuvojat, rahoittajat, tehdään tiivistä moniammatillista yhteistyötä viljelijöiden tilanteiden auttamiseksi, koska tiedämme ja olemme nähneet yhteistyön tarpeellisuuden, voiman ja tehokkuuden. Yhteistyöllä asiat eivät jää irrallisiksi tai yksittäisiksi vaan pystytään paremmin hallitsemaan kokonaisuus. Yritämme kovasti tehdä töitä sen eteen, että tavalla tai toisella haasteellisissa tilanteissa olevat viljelijät tavoitettaisiin ja saataisiin avun äärelle. Ikävä kyllä, tavoittamattomissa on paljon niitä, jotka eivät kerro huolistaan kenellekään. Purraan hammasta, jatketaan päivästä toiseen ja stressin ja uupumuksen kourissa oma tilannekuva hämärtyy.

Keinoja selviytyä on monenlaisia ja monenlaiset tilanteet selviävät, tavalla tai toisella. Todellisuutta pakenemalla, pahinta peläten ja odottaen lopputulos on valitettavasti usein huonoin. Apua pyytämällä ja yhteisvoimin voidaan kelkkaa kääntää! Yhteistyöllä voidaan löytää toivo paremmasta, motivaatio, voimat ja konkreettiset toimet tilanteen parantamiseksi ja helpottamiseksi. Haastavien tilanteiden ja asioiden kanssa ei tarvitse olla yksin, ei kenenkään! Jos tiedät apua tarvitsevan, auta rohkeasti, anna tietoa siitä, että auttajia on olemassa.

Neuvo-rahalla saa asiantuntija-apua monenlaiseen ongelmaan ja itselle siitä jää maksettavaksi vain alvin osuus. Myötätuulta Tuottajalle 2- hankkeen apu on ilmaista ja jokaisella viljelijällä on mahdollisuus hakea Melalta 2x 500euron ostopalvelusitoumus jaksamisen tukemiseen (hakemukset Myötätuulta Tuottajalle hankkeen kautta). Ole rohkeasti yhteydessä Myötätuulta Tuottajalle 2-hankkeeseen, tai keneen tahansa sidosryhmään kuuluvaan, niin et ole enää haasteidesi kanssa yksin. Sellaista ongelmaa ei ole, mihin ei minkäänlaista ratkaisua löytyisi.

*************************************************************************************************************

Asiakastyötä tiloilla tekee Melan välitä Viljelijästä projektin työntekijä: Katja Leppälä, puh. 050 406 9614, katja.leppala(at)mela.fi Välitä viljelijästä -yhteystiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOA KESKI-POHJANMAALLA

Työplussan jäsenkirje 3.11.2023

Yhteystiedot

Elina Jukkola

harjoittelija 

elina.jukkola@mtk.fi

050 5910323