BIOKAASUSTA LIIKETOIMINTAA KESKI-POHJANMAALLE

Hankkeen toteuttamisaika 1.12.2022-31.12.2023

Hankkeen tavoitteena on edistää maakunnan vähähiilisyyttä, edesauttaa vihreää siirtymää ja parantaa yritysten kilpailukykyä sekä alueen energiaomavaraisuutta. Hankkeen kautta edistetään maakunnan mahdollisuutta toimia edelläkävijänä bio- ja kiertotalouden, biokaasun ja uusituvan energian saralla ja parannetaan maakunnan huoltovarmuutta.

Hankkeen kohderyhmä ovat Keski-Pohjanmaan potentiaalisen biokaasun tuottajat ja käyttäjät sekä toimialan kehittäjät.

Hankkeessa:

1. Kootaan tilannekuva makunnassa meneillään ja suunnitteilla olevasta biokaasualaan liityvästä kehitystyöstä ja investoinneista sekä muodostetaan koonaiskuva alueen tuotanto- ja käyttöpotentiaalista.

2. Kartoittaa kehitystä haittaavat pullonkaulat ja luoda suunnitelma niiden avaamiseksi.

3. Edistetään biokasun liikennekäyttöä sekä toimitaan katalysaattorina ja ollaan käynnistämässä eri vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämis- ja investointihankkeita.

4. Edesautetaan vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkaus/latausasemien syntymistä (Biokaasu, Vety, HVO, Vihreä sähkö jne.)

5. Edistetään uusiutuvan energian tuotantoa alueella

6. Tuotetaan kunnille tietoa ja aineistoa, mikä voidaan hyödyntää kuntien ilmastosuunnitelmatyössä.

Hanke rahoitetaan maakuntarahaston alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen  (AKKE)  määrärahoista.