Takaisin Villisika tuo monta uhkaa

Tiedote

Villisika tuo monta uhkaa

20.09.2023

Keski- ja Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan tuottajajärjestöt ja lihaosuuskuntien yhteinen tiedote nostaa esiin ASF:n aiheuttamat uhkat sekä tunnustaa metsästäjien tärkeän työn ASF:n ennaltaehkäisyssä.

Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, jonka aiheuttaa ASF-virus. (Ruokavirasto) Kuva: Pexels
Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, jonka aiheuttaa ASF-virus. (Ruokavirasto) Kuva: Pexels

Villisian levittämä afrikkalainen sikarutto (ASF) voi aiheuttaa kovia rajoitustoimia metsissä liikkumiseen, metsien käyttöön ja kotieläintuotantoon, kuten Ruotsin esimerkki osoittaa. Tauti voi levitä villisioissa nopeasti, mutta tehokkain vastakeino on rajoittaa metsästyksellä voimakkaasti villisikakantaa.

Tähän asti suurin uhka taudin leviämiseen on ollut itärajan ylitse liikkuvat virusta kantavat villisiat. Tämän lisäksi on aina olemassa mahdollisuus, että ihmiset levittävät tautia vahingossa.  Molemmissa tapauksissa avainasemassa ovat luonnossa liikkuvat villisiat. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää kannustaa metsästäjiä poistamaan jokainen alueellamme liikkuva villisika.

Metsästäjille täytyy antaa myös kiitosta; villisiat on pääsääntöisesti metsästetty vaivoja säästämättä pois ja näin autettu tässä asiassa. Toivottavasti näin on jatkossakin. Metsästysmatkailu on toinen vaaran paikka. Tämän riskit voidaan välttää aluevalinnoilla ja erittäin harkitulla toiminnalla saaliin ja välineiden suhteen.

Ruotsin esimerkki osoittaa, että taudin ilmennyttyä alueelle asetetaan rajut rajoitustoimet, joissa on kielletty metsissä liikkuminen, virkistyskäyttö, metsien hoitotyöt ja metsästys. Alueen kotieläintalous ja elintarvikejalostus joutuvat myös rajujen toimenpiteiden kohteeksi. Lisäksi erityisesti sianlihan vienti pysähtyy.

Tehdään kaikki oma osamme afrikkalaisen sikaruton pitämiseksi poissa Suomesta. Villisikoja ei Suomen luontoon tarvita.

19.9.2023

MTK Etelä-Pohjanmaa
MTK Keski-Pohjanmaa
Österbottens Svenska Producentförbund
Itikka Osuuskunta
Österbottens Kött


Jan-Ove Nyman

Toiminnanjohtaja

020 413 3406

045 129 4427