Takaisin Sähköä ja tietoliikennettä - mihin maatiloilla tarpeen varautua ja miten?

Ajankohtaista

Sähköä ja tietoliikennettä - mihin maatiloilla tarpeen varautua ja miten?

11.10.2022

Korkea sähkön hinta ja saatavuus ovat olleet alkaneen syksyn puheenaihe. Myös kyberturvallisuuteen liittyvät seikat ovat nousseet keskusteluun. Tässä artikkelissa on koottuna varautumiseen, säteilyturvallisuuteen, kyberturvallisuuteen ja sähköpulaan liittyviä asioita.

Tämä artikkeli on päivittyvä.

Maatilojen varautuminen ja säteilyturvallisuus

Hyödynnä varautumisoppaita ja -työkaluja. Niitä on tarjolla runsaasti. Niihin kaikkiin kannattaa tutustua ja ottaa itselle sopivimmat käyttöön. Linkit oppaisiin ja ohjeisiin on upotettuna tekstiin. Tunnistat ne sinisestä fontista.

Kyberturvallisuus

Kybermaailma on arkipäivää maatiloilla. Maatilojen kannalta tärkeitä tietoja liikkuu ja toimintoja tapahtuu verkon kautta, mikä vaatii panostuksia myös kyberturvallisuuteen. Mistä kaikesta on kyse kyberturvallisuudessa? Kuinka kartoittaa kyberturvallisuuteen liittyvät uhat? Entä kuinka niihin voi varautua? Tähän löytyy vastaukset Kyberin taskutieto maatiloilla -vihkosesta. Voit tutustua siihen sähköisesti tai tilata paperisen itsellesi ottamalla yhteyttä liittoon!

Sähköpula

Ensi talvelle on ennakoitu sähköpulaa, minkä toteutumiseen vaikuttavat mm.

  • Olkiluoto 3:n käyttöönoton onnistuminen
  • Kovat ja pitkät pakkasjaksot
  • Tuontisähkön saatavuus

Sähköjen katkeminen ei tapahdu äkisti tai yllättäen, ellei sähköntuotannossa tai kantaverkossa ilmene merkittäviä vikoja. Kantaverkkoyhtiö Fingrid ylläpitää seuraavien vuorokausien tuotanto- ja kulutusennusteita. Niin Fingrid kuin muut sähkömarkkinatoimijat reagoivat, jos sähköä puuttuu, ja hankkivat säätösähkömarkkinoilta energiaa. Fingrid ja muut toimijat etsivät myös kysyntään joustoa kehottamalla teollisuutta tai kotitalouksia ajoittamaan tai vähentämään sähkönkulutusta.

Jos ajaudutaan tilanteeseen, että kulutus ja tuotanto ei ole tasapainossa, Fingrid velvoittaa jakeluverkonhaltijoita sähkön käytön rajoitustoimiin. Käytännössä sähköjä katkaistaan niin sanotuilta johtolähtötasoilta, jotka ovat noin 500-1500 asiakkaan syöttöalueita. Alue voi olla esimerkiksi kolmasosa taajamasta tai jokin haja-asutusalue pienine kylineen. Katkoalue voi haja-asutusseudulla olla muutamia kymmeniä kilometrejä pitkä. Katkot tehdään koko maan sähköjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Fingrid määrää verkkoyhtiöille, mihin aikaan ja kuinka paljon sähkönkäyttöä on kytkettävä irti. Sen jälkeen verkkoyhtiöt tiedottavat katkoista asiakkaitaan.

Sähköpulan aiheuttama sähkökatko on kaksi tuntia. Sen jälkeen sähköt palautuvat, ja katkot siirtyvät muille alueille. Katkot kestävät niin kauan, kun sähköpulaa kestää.  Ongelma on, että jos katko on tullakseen, niin se tulee todennäköisimmin kovan pakkasen aikana. Vaikeassa sähköpulatilanteessa on mahdollista, että vuorokauden aikana tulee useita kahden tunnin katkoja samalle alueelle. Verkkoyhtiö ei ole korvausvelvollinen katkoista, sillä kyseessä on sähkömarkkinahäiriö.

Maatilalla kannattaa varmistaa varavoiman toimivuus, mikäli tilan toiminta sitä vaatii, ja selvittää pakkaselle herkät laitteet tai tilat. Mikäli sähkökatko aiheuttaisi maatilan toiminnalle haittaa, niin tulee olla yhteydessä omaan verkkoyhtiöön. Verkkoyhtiöllä tarkoitetaan sähköverkon haltijaa, kuten Verkko Korpelaa. Maatilojen on syytä tarkistaa varavoiman toimivuus, liitettävyys verkkoon ja riittävyys sekä huoltaa tähän tarvittavat laitteet.

Maatilan tai muun yrityksen voi ilmoittaa kriittiseksi sähkönkäyttäjäksi ottamalla yhteyttä omaan verkkoyhtiöön. Tilaa verkkoyhtiöstä tekstiviesti-ilmoitukset sähkökatkoista. Huoltovarmuuskeskus on suosituksessaan listannut maatalouden keskeytyskriittiseksi sähkönkäyttötoimialaksi, joten omassa ilmoituksessa voi viitata myös siihen. Huomioi kuitenkin, että kriittiseksi sähkönkäyttäjäksi pääsy ei takaa katkoista suojaa vakavassa sähköpulatilanteessa. Ilmoittaminen on joka tapauksessa hyödyllistä, koska tietoa käytetään myös viankorjausjärjestyksen priorisointiin esimerkiksi myrskyn aiheuttamissa sähköverkon vikatilanteissa.

Sähköpulaa voi ehkäistä jo ennakolta. Sähkön käytön siirtäminen yrityksissä ja kotitalouksissa kuormitushuippujen ulkopuoliseen aikaan on tehokas tapa ennaltaehkäistä sähköpulaa. Sähköpulaa suuremmat riskit maaseudulla ovat edelleen normaalit sähköverkon säistä johtuvat häiriöt. 

Lue lisää:
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/tietoa-sahkopulasta

Sähkömarkkinoihin liittyen järjestettiin 8.9.2022 MTK:n jäsenilta. Sen tallenteet löydät Oiva-verkko-opistosta: https://moodle.mmg.fi/mtk/login/ (Webinaaritallenteet > Jäsenillat > Jäsenilta 8.9. Sähkön hinta).