Takaisin Hyvinvointihanke ja sidosryhmät viljelijän tukena

Hyvinvointihanke ja sidosryhmät viljelijän tukena

Tapahtuman alkamisajankohta

klo

Tapahtuman kuvaus

MTK Keski-Pohjanmaan alueelta tulee huolen ilmauksia viljelijöiden jaksamisesta, talousvaikeuksista, eristäytyneisyydestä sekä synkistä tulevaisuuskuvista. Samankaltainen tilanne on myös muualla Suomessa. Me sidosryhmien toimijat ja -verkostot olemme teistä huolissamme ja haluamme auttaa. Sidosryhmien kesken, kuten mm. meijerit, eläinlääkärit, neuvojat, rahoittajat, tehdään tiivistä moniammatillista yhteistyötä viljelijöiden tilanteiden auttamiseksi, koska tiedämme ja olemme nähneet yhteistyön tarpeellisuuden, voiman ja tehokkuuden. Yhteistyöllä asiat eivät jää irrallisiksi tai yksittäisiksi vaan pystytään paremmin hallitsemaan kokonaisuus. Yritämme kovasti tehdä töitä sen eteen, että tavalla tai toisella haasteellisissa tilanteissa olevat viljelijät tavoitettaisiin ja saataisiin avun äärelle. Ikävä kyllä, tavoittamattomissa on paljon niitä, jotka eivät kerro huolistaan kenellekään. Purraan hammasta, jatketaan päivästä toiseen ja stressin ja uupumuksen kourissa oma tilannekuva hämärtyy.Keinoja selviytyä on monenlaisia ja monenlaiset tilanteet selviävät, tavalla tai toisella. Todellisuutta pakenemalla, pahinta peläten ja odottaen lopputulos on valitettavasti usein huonoin. Apua pyytämällä ja yhteisvoimin voidaan kelkkaa kääntää! Yhteistyöllä voidaan löytää toivo paremmasta, motivaatio, voimat ja konkreettiset toimet tilanteen parantamiseksi ja helpottamiseksi. Haastavien tilanteiden ja asioiden kanssa ei tarvitse olla yksin, ei kenenkään! Jos tiedät apua tarvitsevan, auta rohkeasti, anna tietoa siitä, että auttajia on olemassa.Neuvo-rahalla saa asiantuntija-apua monenlaiseen ongelmaan ja itselle siitä jää maksettavaksi vain alvin osuus. Myötätuulta Tuottajalle 2- hankkeen apu on ilmaista ja jokaisella viljelijällä on mahdollisuus hakea Melalta 2x 500euron ostopalvelusitoumus jaksamisen tukemiseen (hakemukset Myötätuulta Tuottajalle hankkeen kautta). Ole rohkeasti yhteydessä Myötätuulta Tuottajalle 2-hankkeeseen, tai keneen tahansa sidosryhmään kuuluvaan, niin et ole enää haasteidesi kanssa yksin. Sellaista ongelmaa ei ole, mihin ei minkäänlaista ratkaisua löytyisi.Yhteistyöterveisin Myötätuulta Tuottajalle 2-hanke, MTK Keski-Pohjanmaa