Takaisin MTK Keski-Pohjanmaa käynnistää nuorille maatalousyrittäjille suunnatun koulutushankkeen

Uutinen

MTK Keski-Pohjanmaa käynnistää nuorille maatalousyrittäjille suunnatun koulutushankkeen

30.11.2022

Suksee-hanke on nuorille maatalousyrittäjille ja sellaiseksi aikoville suunnattu koulutushanke, joka toimii MTK Keski-Pohjanmaan toimialueella. Hankkeen tavoitteena on lisätä laajan sukupolvenvaihdosprosessin tuntemusta ja parantaa sukupolvenvaihdosten onnistumista, kehittää nuorten maatalousyrittäjien osaamista ja hyvinvointia sekä vahvistaa heidän omia ammatillisia ja sosiaalisia verkostojaan.

Esimerkit onnistuneista SPV:istä luovat uskoa alan tulevaisuuteen ja sekä rohkaisevat niiden tekemiseen.
Esimerkit onnistuneista SPV:istä luovat uskoa alan tulevaisuuteen ja sekä rohkaisevat niiden tekemiseen.

MTK Keski-Pohjanmaa käynnistää 1.12.2022 nuorille maatalousyrittäjille suunnatun koulutushankkeen. Hanke päättyy vuoden 2024. Hanke on saanut Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksilta tukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 (siirtymäkausi 2021-2022).

Taustalla tarve tukea nuoria maatalousyrittäjiä

Suksee-hanke on nuorille maatalousyrittäjille ja sellaiseksi aikoville suunnattu koulutushanke, joka toimii MTK Keski-Pohjanmaan toimialueella. Vuonna 2022 tukea hakeneita tiloja oli alueella 1883, ja näistä 261 tilalla tuen hakija oli alle 40-vuotias.

Maatalouden jatkuvuuden kannalta on maatilojen sukupolvenvaihdosten (SPV) onnistuminen entistä tärkeämpää. Sukupolvenvaihdosprosessin laajuuden tunteminen ja sen osa-alueiden hallinta edistävät merkittävästi SPV:n onnistumista. Esimerkit onnistuneista SPV:istä luovat uskoa alan tulevaisuuteen ja sekä rohkaisevat niiden tekemiseen ja uusien omistajavaihdostapojen etsintään.

Maatalouden heikon kannattavuuden lisäksi nuorten maatalousyrittäjien osaamista ja hyvinvointia haastavat nopeasti muuttuva toimintaympäristö, investointitarpeet ja yhteiskunnalliset ilmiöt. Verkostojen merkitys on nuorille yrittäjille tärkeää. Verkostojen vahvistuminen edistää nuorten yrittäjien hyvinvointia ja lisää yhteistyötä, ehkäisee syrjäytymistä sekä tarjoaa mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja vertaistukeen.

Hankkeelle tukea

Hankkeen saama julkinen rahoitus perustellaan sillä, että hanke edistää hyvin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja alueellisen suunnitelman toteuttamista. Sukupolvenvaihdosten edistäminen ja nuorten viljelijöiden tukeminen ja kannustaminen maatalousyrittäjyyteen on yksi maaseutuohjelman keskeisistä toimista.

Suksee-hankkeen tavoitteena on auttaa nuoria alalle ja menestymään!

Hankkeen tavoitteena on lisätä laajan sukupolvenvaihdosprosessin tuntemusta ja parantaa sukupolvenvaihdosten onnistumista, kehittää nuorten maatalousyrittäjien osaamista ja hyvinvointia sekä vahvistaa heidän omia ammatillisia ja sosiaalisia verkostojaan.

Tavoitteisiin pyritään järjestämällä monipuolista koulutusta: työpajoja, seminaareja, webinaareja ja opintomatkoja. Hanke julkaisee koulutusmateriaaleja ja -tallenteita sekä tekee vuorovaikutteista ja tavoittavaa monikanavaista viestintää.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä maatilojen sukupolvenvaihdoksia ja muita omistajanvaihdoksia, parantaa alan houkuttelevuutta, lisätä kannattavien maatalousyritysten osuutta, maaseudun elinvoimaisuutta sekä huoltovarmuutta.

Haemme työntekijää hankkeeseen

MTK Keski-Pohjanmaa käynnistää hankkeen toteutusta varten hanketyöntekijän rekrytoinnin. Haluatko olla mukana tulevaisuuden tuottajien kanssa kehittämässä heidän osaamistaan? Lue lisää avoinna olevasta työpaikasta: https://jobs.toitasuomesta.fi/jobs/2266163-mtk-keski-pohjanmaa-hanketyontekija 

Lue lisää hankesuunnitelmastamme. Lataa suunnitelma tästä.


Jan-Ove Nyman

Toiminnanjohtaja

020 413 3406

045 129 4427

Niko Hyppönen

Kenttäpäällikkö

050 433 6432