null Biokaasu, lunastuslaki ja alempi tieverkko nousivat aiheiksi elinkeinoministeri Lintilän ja maa- sekä metsätaloustuottajien edustajien tapaamisessa

Tiedote

Biokaasu, lunastuslaki ja alempi tieverkko nousivat aiheiksi elinkeinoministeri Lintilän ja maa- sekä metsätaloustuottajien edustajien tapaamisessa

12.9.2021

MTK Keski-Pohjanmaan ja MHY Keskipohjan tiedote

Keski-Pohjanmaan tuottajaliitto ja metsänhoitoyhdistys tapasivat budjettiriihestä kotiutuneen elinkeinoministeri Mika Lintilän Toholammilla. Keskusteluissa nousi esiin lunastuslain uudistaminen sekä alemman tieverkon korjausvelka. Maakunnan potentiaali biokaasun tuottamiseen tuotiin esiin. Lisäpanostukset biokaasun tuotannon ja kysynnän kehittämiseksi ovat tarpeen.

Tuottajaliiton puheenjohtaja Atso Ala-Kopsala toi puheessaan esiin alueemme maatalouden mahdollisuudet biokaasun tuottamiseen. Haasteena on kuitenkin alan heikkenevä kannattavuus
Tuottajaliiton puheenjohtaja Atso Ala-Kopsala toi puheessaan esiin alueemme maatalouden mahdollisuudet biokaasun tuottamiseen. Haasteena on kuitenkin alan heikkenevä kannattavuus

Tuottajaliiton ja metsänhoitoyhdistyksen edustajat tapasivat elinkeinoministeri Mika Lintilän kotikunnassaan Toholammilla tuottajaliiton puheenjohtajan Atso Ala-Kopsalan kotitilalla. Keskusteluissa keskityttiin niin metsäsektorin kuin maataloussektorin tämän hetken aiheisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Tapaamisen lopuksi jälkeen medialla oli mahdollisuus kuulla keskusteluista.
 
Metsänhoitoyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jarmo Sillanpää toi esiin, että lunastuslain uudistamiseen on saatava vauhtia. Tällä hetkellä vanhentuneen lain myötä markkinaehtoisesti lisääntyvä tuulivoiman vaatimia siirtoverkkoja suunnitellaan ja lunastetaan ilman yhteistyötä alihintaan. Siirtolinjoja saattaa pahimmillaan syntyä useita rinnakkain. Tuulivoimahankkeiden myötä on metsäautotieverkko parantunut, mutta alemman tieverkon kunnosta on huoli. Kantavuudet ovat heikkoja ja teiden kunto huono. Sillanpää toi vielä esiin metsärahastojen nopeasti lisääntyneet tilakaupat. Omistuksen siirtyminen kasvottomille instituutioille haastaa yksityisen metsänomistamisen.
 

 

Atso Ala-Kopsala oli tyytyväinen budjettiriihen tulokseen, jossa ei maataloussektorille kohdistettu lisävaatimuksia ja kustannuksia. Maatalous on isojen haasteiden edessä, kun tuotantokustannukset ovat nousseet. Samalla tuottajahintojen kehittyminen laahaa. Tuleva vuosi voi olla taloudellisesti erittäin hankala kun sadot jäivät tänä vuonna huonoiksi. Ala-Kopsala kuvasi alueemme maatalouden rakennetta sellaiseksi, joka luo hyvän pohjan biokaasun tuottamiselle. Mahdollisuuksista huolimatta heikko maatalouden kannattavuus ja yhteiskunnan riittämätön tuki tilatasolle hajautetun biokaasun tuottamiseksi hidastavat kehitystä. Panostukset tämän lisäksi maatalouden tutkimukseen erityisesti hiilensidonnan osalta ovat tarpeen, jotta maatalouden ilmastotoimet voidaan luotettavasti osoittaa.
 


Elinkeinoministeri Lintilän mukaan biokaasun mahdollisuudet ovat hyvä. Haasteena on, että kumpi saadaan ensin aikaiseksi tarjonta vai kysyntä. Lisäksi lunastuslain uudistus on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Alemman tieverkon lisäksi Lintilä oli huolissaan myös silloista, joiden matalat kantavuudet ovat iso haaste. Lintilä jakoi huolen maatalouden kannattavuuden kehityksestä.
 

 

 

 

Lisätietoja:
Atso Ala-Kopsala, 050 349 3278
Jarmo Sillanpää, 040 562 7000