Organisaatio

MTK Keski-Pohjanmaan asioita hoitaa 12-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää 70-jäseninen valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella.

MTK Keski-Pohjanmaa saa lähettää valtuuskuntaan kolme jäsentä. Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. Johtokunnan puheenjohtaja on automaattisesti valtuuskunnan jäsen.

MTK Keski-Pohjanmaan alueella toimii 16 maataloustuottajien yhdistystä, lyhyemmin tuottajayhdistystä tai MTK-yhdistystä.

Tuottajayhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.

Jan-Ove Nyman

Toiminnanjohtaja

020 413 3406

045 129 4427

Jouni Ingalsuo

Kenttäpäällikkö

020 413 3403

040 552 5781

Kati Uusimäki

Toimistosihteeri

020 413 3402

050 438 4444

Suvi Lempiälä

Projektipäällikkö, Myötätuulta Tuottajalle -hanke

020 413 3405

040 920 9863

020 413 3400

Jarmo Sillanpää

Maaseutunuorten asiamies

040 562 7000

Briefly in English

Ajo-ohje

Toimistomme sijaitsee Kokkolan ydinkeskustassa osoitteessa Pitkänsillankatu 20c B8 (3krs). Auton voi pysäköidä tunnin ajaksi kadun vastakkaisen puolen pysäköintipaikoille. Lähistöllä oleviin pysäköintitaloihin voi pysäköidä kahdeksi tai kolmeksi tunniksi.