Organisaatio

MTK Keski-Pohjanmaan asioita hoitaa 9-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää 70-jäseninen valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella.

MTK Keski-Pohjanmaa saa lähettää valtuuskuntaan kolme jäsentä. Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. Johtokunnan puheenjohtaja on automaattisesti valtuuskunnan jäsen.

MTK Keski-Pohjanmaan alueella toimii 16 maataloustuottajien yhdistystä, lyhyemmin tuottajayhdistystä tai MTK-yhdistystä.

Tuottajayhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.

Jan-Ove Nyman

Toiminnanjohtaja

020 413 3406

045 129 4427

Kati Uusimäki

Toimistosihteeri

020 413 3402

050 438 4444

Sirpa Laitinen

MTK Pohjois-Suomen järjestöagrologi, vastaa yhdistyskentän toiminnoista 1.2.2021 alkaen

044 339 2319

Suvi Lempiälä

Projektipäällikkö, Myötätuulta Tuottajalle 2 -hanke

020 413 3405

040 920 9863

Niko Hyppönen

Maaseutunuorten asiamies

050 433 6432

Briefly in English

Ajo-ohje

Toimistomme sijaitsee Kokkolan ydinkeskustassa osoitteessa Pitkänsillankatu 20c B8 (3krs). Auton voi pysäköidä tunnin ajaksi kadun vastakkaisen puolen pysäköintipaikoille. Lähistöllä oleviin pysäköintitaloihin voi pysäköidä kahdeksi tai kolmeksi tunniksi.