Takaisin MTK Vaikuttajavalmennus ja kansainvälisen vaikuttamisen jakso Brysselissä

Blogi – Maaseutunuoret

MTK Vaikuttajavalmennus ja kansainvälisen vaikuttamisen jakso Brysselissä

28.02.2023

 

MTK:n koulutustarjonnasta löytyy kurssia ja koulutusta moneen lähtöön. Koulutustarjonnan kenties kirkkain helmi on vaikuttajavalmennus. Kyseinen valmennus koostuu neljästä jaksosta ja yksi niistä toteutetaan Brysselissä. Vaikuttajavalmennus järjestetään noin neljän vuoden välein ja itse pääsin osallistumaan 2022-2023 talven aikana 24 muun MTK:laisen kanssa.

Valmennuksen Kansainvälisen vaikuttamisen- jakson tarkoituksena on tutustua EU:n päätöksentekoprosessiin, siihen kuuluviin toimielimiin ja miten niiden toimintaan voidaan vaikuttaa. Tämän lisäksi tutustuminen miten MTK, Copa Cogeca ja muut järjestöt toimivat Brysselissä.

MTK toimii Brysselissä itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä muiden maatalouden etujärjestöjen kanssa Copa Cogecan kautta. MTK:n arvostettu ja luotettu maine kävi selväksi monessa yhteydessä. Tuottajajärjestöllä on ollut tapana käyttää viljelijöitä asiantuntijaroolissa, esimerkiksi komission suuntaan ja tämä onkin tehokkaaksi todettu toimintamalli verrattuna virkamies virkamiehelle tapaamisiin. On ”vaikuttavampaa” kun itse viljelijä on asiaa esittämässä. Voidaan todeta että omalla aktiivisuudella on viljelijänä mahdollista päästä vaikuttamaan vaikka komissioon asti.

Brysselissä tutustuimme EU:n toimielimien toimintaan ja niistä lähinnä Euroopan komission, parlamentin ja neuvoston rooleihin. Komission tehtävä on pääpiirteittäin tehdä lainsäädäntöesityksiä, valvoa lainsäädännön soveltamista ja vastata mm. talousarvion täytäntöönpanosta. Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistaa komission valmistelemat lakiesitykset tai palauttavat halutessaan valmisteluun. 

Komission esityksiin vaikuttaminen tehdään virallisesti lainsäädännön valmistelun aikana. Kävi kuitenkin vahvasti ilmi, että aktiivisella toiminnalla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vaikuttaminen on kaikkein tehokkainta. Komissio ilmoittaa uudet painopisteet lainsäädännön uudistamiseksi ennen lainsäädännön valmistelun aloittamista ja paras teho vaikuttamisesta saadaan ennen varsinaista lainsäädännön valmistelun aloitusta. Valmisteluvaiheessa saadaan usein torjuttua mitä ihmeellisimpiä komission esityksiä. Vaikuttamisessa kannattaa olla aikaisin liikkeellä ja vahvoilla taustatiedoilla.

Oli kyseessä Euroopan komissio, suomalainen MEP tai vaikka jonkun muun järjestön edustaja, niin vaikuttaminen tapahtuu aina ihmiseltä ihmiselle. Vaikuttamistyön perusta on verkostoissa. Verkostoja luomalla laajennetaan omia vaikutusmahdollisuuksia ja mahdollistetaan tehokas vaikutustyö. Vaikutustyö on lähtökohtaisesti omia verkostoja hyödyntäen tiedon hankkimista ja hankitun tiedon käyttämistä.

Kuullessamme fraasin ”MTK ei tee mitään” tulee muistaa vaikuttamistyön luonne. Etujärjestössä joudutaan tekemään paljon ”piilossa” olevaa työtä. Julkiseksi menetetty tieto voi jossain tapauksessa muuttua MTK:n jäsenten etujen vastaiseksi.

Markus Kivelä, maidontuottaja Kälviältä, johtokunnan jäsen