Takaisin Mennäänkö metsään?

Blogi – Metsäpolitiikka

Mennäänkö metsään?

31.10.2022

MTK:n metsänomistajat-linjan kenttäpäällikkö Mikko Syrin blogi.

Otsikon kysymyksen voi ajatuksissaan mieltää monella tapaa. Minulle tuo kysymys herättää positiivisia mielleyhtymiä. Mieleen tulee monet metsäiset kokemukset niin metsänhoitotöistä kuin metsäretkistäkin. 

Mikko Syri on MTK:n metsänomistajat-linjan kenttäpäällikkö Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla
Mikko Syri on MTK:n metsänomistajat-linjan kenttäpäällikkö Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla

Suomalaiset ovat metsäkansaa ja monella on vahva metsäsuhde. Perhemetsätalous on Suomen metsätalouden ja metsien selkäranka. Metsään on menty aina ja monessa tarkoituksessa. Metsät ovat tarjonneet monenlaista hyvinvointia, niin aineellista kuin aineetontakin. Myös tutkimuksen* mukaan suurin osa metsänomistajista on metsiensä suhteen monitavoitteellisia. Metsistä haetaan niin taloudellista turvaa kuin luonnontuotteita, virkistystä ja hyvinvointia.

Luonnon monimuotoisuus ja jatkuvuus ovat metsänomistajille kiistatta tärkeitä arvoja. Uskon, että jokainen metsänomistaja haluaa jättää metsänsä jälkipolville vähintäänkin yhtä arvokkaana ja elinvoimaisena kuin on sen itse omistanut. Metsien monimuotoisuutta ja tärkeitä elinympäristöjä turvataan vapaaehtoisen suojeluohjelman METSOn kautta. Ohjelma on ollut todellinen menestys. Tämän lisäksi METSO on saanut rinnalleen myös HELMI -ohjelman, joka edelleen laajentaa suojelua myös muihin luonnon elinympäristöihin ja ekosysteemipalveluihin. Oikeudenmukaisilla ja vapaaehtoisuuteen perustuvilla ohjelmilla on metsänomistajien täysi tuki.

Metsätalouden näkökulmasta metsä on perinteisesti nähty raaka-aineen tuottajana metsäteollisuudelle. Metsäteollisuuden tuotteille onkin kasvavat maailmanmarkkinat. Uusiutuvasta materiaalista tuotetuille tuotteille on varmasti kysyntää myös tulevaisuudessa. Tämä on näkynyt Suomessa teollisuuden investointeina ja ilmoituksina uusista tuotantolaitoksista.

Myös muille metsän tarjoamille tuotteille on kehittymässä entistä enemmän markkinoita, kuten esimerkiksi luonnonarvokauppa ja hiilensidontapalvelut. Nämä voivat tarjota metsänomistajille tulevaisuudessa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia.  Hyvänä esimerkkinä tästä on MTK:n lanseeraama luontoarvot.fi -palvelu

Metsä tarjoaa siis monenlaista hyvää meille kaikille. Tästä huolimatta otsikon kysymyksen voi ymmärtää myös toisella, negatiivisella tavalla, ja uskon että monen metsänomistajan mielessä on käynyt tämä kysymys viimeaikaista metsäkeskustelua seuratessa – Ollaanko metsiin liittyvässä päätöksenteossa menossa täysin metsään?  EU:n politiikan pyörityksessä metsänomistajan huoli oman omaisuutensa päätäntävallasta kasvaa.

Poliittisessa keskustelussa tuntuu ideologian alle jäävän niin maalaisjärki kuin tutkittu tietokin. Metsänomistajia on syystäkin hämmentänyt mediassa esitetyt väitteet metsien uusiutumattomuudesta ja väitteet hakkuun jälkeen syntyvistä pajukoista. Metsänomistajia ja viljelijöitä syyllistetään ilmastoasioilla, vaikka he ovat juuri niitä, jotka pystyvät hiilensidontaa toteuttamaan. Samaan aikaan maakaasu todetaan EU-kabineteissa uusiutuvaksi energiaksi! Ovatko EU-päättäjämme menettämässä lopullisesti järkensä?

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksena Eurooppa on ajautunut monella tapaa kriisitilanteeseen. Omavaraisuus ja huoltovarmuus on keskusteluissa päivittäin. Moni metsänomistajakin on varautunut tulevaan talveen ja kallistuneeseen sähkönhintaan tekemällä entistä enemmän polttopuita. Lähienergiaa parhaimmillaan, eikä huoltoketju halkoliiterin ja takan välillä ole kovinkaan riskialtis. Metsät ovat tärkeä osa maamme huoltovarmuutta.

Metsäenergiasta on ollut kasvavaa kiinnostusta myös kaukolämmön tuotannossa. Kaukolämmön tuotannossa puuenergia onkin lähitulevaisuudessa Suomessa tärkein lämmönlähde. Energian kokonaistuotannosta puuperäisten polttoaineiden osuus on noin neljännes. Tulevan talven polttojakeiden on suurimmaksi osaksi oltava lämmöntuottajilla jo hankittuna, mutta nyt onkin varauduttava jo reilun vuoden päästä alkavaan lämmityskauteen. Epävarmuustekijöitä on markkinoilla runsaasti ja Euroopan sotatilannekaan tuskin on pikaisesti ohi.

Vaikka metsät tuottavat meille paljon hyvää, niin rehellisyyden nimissä on myönnettävä, että metsäomistajilla on myös paljon haasteita taklattavana. Taimikonhoitorästejä on tuhansia hehtaareja ja metsäautotiet rapistuvat huolestuttavaa vauhtia. Osasyy tähän on metsänomistajien omatoimisuuden näivettyminen, korkea keski-ikä ja kaupungistuminen. Metsänomistajat etääntyvät metsistään niin fyysisesti kuin henkisesti.  Metsiin tarvitaan aktiivisia toimijoita, niin metsänomistajia kuin metsäammattilaisia tuottamaan jatkossakin paljon metsäistä hyvinvointia. Mennään siis metsään!

 

Mikko Syri
Kenttäpäällikkö, MTK Metsänomistajat